NAKLİYAT ve TEKNE SİGORTALARI

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alır. Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda teminat altına alınır. Bir başka yük taşıma sigortası olan Kıymet Taşıma Sigortası ile altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşıma aracı ile taşınması sırasında, bir kaza sonucunda zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alıyoruz.

Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası – CMR

Uluslar arası nakliyeci sorumluluk sigortası ile uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları teminat altına alınır.

Yurt İçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Yurt içi nakliyeci sorumluluk sigortası ile yurt içinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların emtialarının taşınması sırasında, malın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumluluklar teminat altına alınır.

Nakliyat Aracısı Sorumluluk - Freight Forwarder

Nakliyat aracısı sorumluluk sigortası sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olunan aktiviteler sırasında; bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle yük sahibinin karşılaşabileceği yasal sorumluluklar teminat altına alınır.

Depocu Yasal Sorumluluk

Depocu yasal sorumluluk sigortası, üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu söz konusu emtiada oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumlulukları teminat altına alır.

Tekne Sigortası

Tekne sigortası ticari amaçla veya özel amaçlı kullanılan gezinti teknelerinin; denizde, karada ve/veya çekek yerinde karşılaşabilecekleri rizikolara karşı teminat sağlar.